1. 2634 Audrain Road 381, Mexico, Missouri 65265
  2. Home
  3. View Cart
  4. Checkout

Piston Ring Set

UT47005 Piston Ring Set---Standard---Individual for 1 Piston


141298

(2)-3/32" piston ring, (1)-1/4" piston ring

Also works for .010 Oversize Piston


Price: $19.65

UT47006 Piston Ring Set---.020 Oversize---Individual for 1 Piston


141316

(2)-3/32" piston ring, (1)-1/4" piston ring


Price: $28.30

UT47007 Piston Ring Set---.030 Oversize---Individual for 1 Piston


141317

(2)-3/32" piston ring, (1)-1/4" piston ring


Price: $28.30

UT47008 Piston Ring Set---.040 Oversize---Individual for 1 Piston


141318

(2)-3/32" piston ring, (1)-1/4" piston ring


Price: $28.30

Recently Viewed Parts